fbpx

Afval Management

Charlutions geeft advies om de gestelde doelstellingen in afval management te realiseren, maar ook het project uit handen nemen van Plan van Aanpak tot en met de implementatie, borging en evaluatie.

Met een achtergrond in Facility Management, afval management en betrokkenheid in het verminderen van de plastic Soup in de Oceanen heeft Charlutions een brede kennis en ervaring waar gebruik van gemaakt wordt.

Charlutions staat voor commitment en resultaat gericht wat garantie geeft voor pragmatische oplossingen die direct toepasbaar zijn in de organisatie.

De ladder van Lansink laat zien dat preventie de beste optie is om de afvalstroom terug te dringen. Dat is niet altijd mogelijk, daarom zijn hergebruik en recyclen goede alternatieven om verder te ontwikkelen.

Advies op projectbasis

Charlutions levert advies op het gebied van afvalmanagement op projectbasis in Nederland en het buitenland.

Sluit de keten van afval naar grondstof en werk mee aan een circulaire economie.

Op basis van uw specifieke vraag creëren we een plan van aanpak en stellen daarbij een projectteam samen. De coördinatie blijft in handen van de consultant, zodat u altijd één aanspreekpunt heeft.
Op basis van de ingeschatte tijdsinvestering, ontvangt u een offerte voor de geplande werkzaamheden. Wanneer u akkoord gaat met de doelstelling en de voorgestelde aanpak, gaan we samen aan de slag.

Van planning tot implementatiebegeleiding en evaluatie

De aanpak start met inventarisatie van de huidige afvalsituatie, een afvalscan. Met deze afvalscan wordt de aard en hoeveelheid van het afval dat vrijkomt in uw bedrijfsprocessen geanalyseerd. Tevens wordt er beoordeeld welk afval waar vrijkomt, welke inzamelmiddelen er zijn en waar deze inzamelmiddelen zich bevinden.

Het blijkt dat vaak ongeveer 50% van de kosten gerelateerd is aan indirecte kosten. Op basis van de bevindingen volgt er een concreet voorstel voor aanpassingen in de interne inzamellogistiek. Deze voorstellen met de verschillende investeringsopties en impact op de operatie bespreken we met u.
Daaruit volgt een afgestemd optimalisatieplan met concrete stappen voor implementatie.

Desgewenst ondersteunt Charlutions bij de implementatie, borging en evaluatie.

“Your compass for solutions.”