Afval Management

Charlutions geeft advies om de doelstellingen in afval management te realiseren, maar kan ook het project geheel overnemen.

Met een achtergrond in Facility Management, Afval Management en betrokkenheid in het verminderen van de Plastic Soup in de Oceanen heeft Charlutions een brede basis.

Charlutions staat voor commitment en resultaat gericht wat garantie geeft voor pragmatische oplossingen die direct toepasbaar zijn in de organisatie.


Advies op projectbasis

Charlutions levert adviesdiensten op projectbasis in Nederland en in het buitenland.

Sluit de keten van afval naar grondstof!

Op basis van uw specifieke vraag wordt er een plan van aanpak opgesteld en stellen we daarbij een projectteam samen.
De coördinatie blijft in handen van de Charlutions, zodat u altijd één aanspreekpunt heeft.
Op basis van de ingeschatte tijdsinvestering, ontvangt u een offerte voor de geplande werkzaamheden.
Wanneer u akkoord gaat met de doelstelling en de voorgestelde aanpak, gaan we samen aan de slag.


Van plan tot implementatiebegeleiding

De aanpak start met inventarisatie van de huidige afvalsituatie, een zogeheten 'afvalscan'. Met deze afvalscan wordt de aard en hoeveelheid van het afval dat vrijkomt in uw bedrijfsprocessen geanalyseerd. Tevens wordt er beoordeeld welk afval waar vrijkomt, welke inzamelmiddelen er zijn en waar deze inzamelmiddelen zich bevinden.

Het blijkt dat vaak ongeveer 50% van de kosten gerelateerd is aan indirecte kosten. Op basis van de bevindingen volgt er een concreet voorstel voor aanpassingen in de interne inzamel logistiek. Deze voorstellen met de verschillende investeringsopties en impact op de operatie bespreken we met u.
Daaruit volgt een afgestemd optimalisatieplan met concrete stappen voor implementatie.

Desgewenst ondersteunt Charlutions bij de implementatie.

Om een indruk te krijgen met betrekking tot ervaringen van mensen en instanties voor welke ik projecten heb gedraaid, verwijs ik u naar de testimonial pagina.

Wilt u meer informatie: vul gerust het contact formulier in op de Home pagina en ik neem zo spoedig mogelijk contact met u op.